Home » Archives by category » EDUCAȚIE » MATEMATICA ZILEI

Găsirea cantităţii totale când se cunoaște partea procentuală din întreg

Găsirea cantităţii totale când se cunoaște partea procentuală din întreg

Găsirea cantităţii totale când se cunoaște partea procentuală din întreg Dacă A este cantitatea din B reprezentată de P% ( P < 100 ), atunci B se va afla după formula:   B = ( A / P ) x 100.   Exemplu: Să presupunem că într-o clasă sunt 18 fete, ele reprezentând 60% din […]

Schimbarea unui procent într-un număr zecimal

Schimbarea unui procent într-un număr zecimal

Schimbarea procentului A% într-un numar zecimal se face potrivit următoarei relații: A% = A / 100. Exemplu: 12 % = 12 / 100 = 0,12,  85 % = 85 / 100 = 0,85.

Schimbarea unui procent într-o fracţie

Schimbarea unui procent într-o fracţie

Schimbarea procentului A% într-o fracţie se face potrivit următoarei relații:   A% = A / 100. De obicei, fracţia A / 100 se simplifică oricât de mult posibil.   Exemplu: 50% = 50 / 100 = 1 / 2; 24 % = 24 / 100 = 12 / 50 = 6 / 25.

Exprimarea numerelor zecimale în procente

Exprimarea numerelor zecimale în procente

Exprimarea numerelor zecimale în procente se face înmulţind cu 100% numărul zecimal în cauză. De exemplu, numărul zecimal 0, 25 se scrie ca procente astfel: (0,25 x 100)% = 25%. În fapt 0,25 se poate scrie ca şi fracţie ca 25 / 100, ceea ce se mai scrie, altfel, 25%. În mod cu totul asemănător, […]

Schimbarea unei fracţii în procente

Schimbarea unei fracţii în procente

În general, o fracţie este de forma a / b, unde a este un număr natural și b este un număr natural diferit de zero (0).   Transformarea fracţiei a / b în procente se face după formula:   a / b = ( a / b ) x 100 %   Exemplu: Dacă avem […]

Procente / exprimarea unei cantități date ca procent dintr-o altă cantitate dată

Procente / exprimarea unei cantități date ca procent dintr-o altă cantitate dată

Un procent (1%) înseamnă o parte dintr-o sută de unități (100%). P = (cantitatea A / cantitatea B) x 100%, unde P = procente, A = cantitatea inclusă în cantitatea B, B = cantitatea mai mare, ce include cantitatea A. Astfel, partea A se exprimă ca și cum ea ar face parte dintr-un întreg, B, […]

Aria Rombului

Aria Rombului

Aria sau suprafața rombului (A) este dată de jumătatea produsului dintre diagonala mare (D) și diagonala mica (d), matematic acest lucru exprimându-se astfel:   A = (D x d) / 2.

Aria totală / Suprafața desfășurată a Cubului

Aria totală / Suprafața desfășurată a Cubului

Aria totală / Suprafața desfășurată a Cubului:   A = 6 x L x L,  unde A = aria totală a cubului,  L = latura cubului.

Volumul Cubului

Volumul Cubului

Volumul unui cub este dat de puterea a treia a laturii sale, lucru care matematic se exprimă astfel:   V = L x L x L, V = volumul cubului, L = latura cubului.

Aria / Suprafața / Întinderea dreptunghiului

Aria / Suprafața / Întinderea dreptunghiului

Aria dreptunghiului este dată de formula: A = L x l, unde A = aria dreptunghiului, L = lungimea dreptunghiului, l = lăţimea dreptunghiului.  

Page 1 of 3123