Precizări făcute de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, referitoare la un articolul apărut în mass-media românească

cartofiReferitor la articolul «Cartofi toxici pe piața din România, interziși de UE» Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face următoarele precizari :

Cartoful este supus unui număr minim de patru controale tehnice-tematice, efectuate de următoarele instituții: Autoritatea Natională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Direcția de inspecții și Control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Compartimentele de inspecții din unitățile fitosanitare, Administrația piețelor.

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din posturile de inspecție la frontieră efectuează controlul documentar și/sau de identitate și permit importul în România numai pentru transporturile cu produse de origine nonanimală pentru care sunt respectate cerințele prevăzute în normele privind siguranța alimentelor în vigoare.

În cadrul programului anual de monitorizare au fost prelevate probe de cartofi din țări terțe precum și din state membre UE (Franța,Belgia,Polonia etc) și analizate în cadrul laboratoarelor de specialitate și care s-au dovedit a fi conforme, nefiind declanșată nici o alertă pentru acest produs, acțiunea fiind în derulare.

În cazul în care sunt depistate neconformități se declanșează sistemul rapid de alertă și informațiile devin publice prin publicarea pe site-ul sistemului.

În vederea verificării conformității produselor de origine vegetală (legume, fructe, cartofi), cu standardele de comercializare există tematici specifice de inspecții aprobate pentru controlul piețelor din urban unde organismele de control ale MADR verifică: proveniența, etichetarea corectă, existența și valabilitatea certificatului de producător, spațiile în care se realizează comercializarea.

În 2014 s-au efectuat 6559  controale în piețele agroalimentare din România iar acțiunea este în derulare.

Din punct de vedere fitosanitar, Autoritatea Natională Fitosanitară efectuează inspecții în timpul perioadei de vegetație, la recoltare, cât și în spațiile de depozitare/comercializare.

În 2014 au fost efectuate 400 de inspecții în timpul perioadei de vegetație și la recoltare și 497 în spațiile de depozitare/ comercializare,  acțiunea fiind în derulare.

Verificarea produselor de origine vegetală din producția autohtonă (inclusiv cartof), din punct de vedere al limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide se face de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naționala Fitosanitară în cadrul planului anual de monitorizare. Conform acestuia, inspectorii fitosanitari din cadrul unităților fitosanitare au prelevat 25 probe de cartofi, care au fost analizate și care, în urma analizelor de laborator, s-au dovedit a fi conforme în ceea ce privește limitele maxime admise de reziduuri de pesticide. 

În cazul tuberculilor de cartof, produși pe teritoriul Poloniei și destinați altor State Membre ale Uniunii Europene (inclusiv României) organismul național fitosanitar din Polonia anunță, în prealabil, Autoritatea Natională Fitosanitară din România cu privire la transportul care urmează sa sosească (destinatar, cantitate, lot, mijloc de transport), care autoritate, la rândul ei, informează unitatea fitosanitară de pe raza județului unde se află destinatarul, în vederea realizării inspecției fitosanitare.   

Un alt control este cel realizat de administratorul pieței care trebuie să organizeze acțiuni de control pe întreaga durată a activități din piețe, cu privire la existența și valabilitatea certificatului de producător și la concordanța dintre conținutul acestuia și produsele care se comercializează.

Conform opiniei Directorului științific, Dr.ing. Victor Donescu al INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLĂ DE ZAHĂR  (I.N.C.D.C.S.Z.)  BRAŞOV, o cultura normală de cartof  va produce la recoltare tuberculi de diferite dimensiuni, în proporții variabile în funcție de soiul cultivat și de tehnologia aplicată. În condițiile anului 2014, datorită nivelului ridicat de precipitații, tuberculii de cartof pot să crească la dimensiuni mai mari, chiar la nivelul normal de fertilizare recomandat de tehnologiile de cultivare.

În conformitate cu cele precizate de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR  (I.N.C.D.C.S.Z.) BRASOV tuberculii mari și foarte mari vor avea un conținut mai ridicat de apă, deci un conținut mai redus de substanța uscată, cu efect asupra calităților culinare și tehnologice specifice soiului cultivat.

În standardul de reglementare UE privind conținutul de nitrați în legume cartoful este clasificat în grupa cu conținut foarte redus de nitrați (<200 mg/kg substanța proaspată). Directorul științific, Dr.ing. Victor Donescu afirmă faptul că: “tuberculii acumulează, în foarte mică masură, nitrați”.

Referitor la mărimea tuberculilor, în fișele tehnice publicate pe BURSA ROMÂNĂ DE MARFURI – Ringul Legumelor și Fructelor, se specifică dimensiunea minimă a tuberculilor de cartof în funcție de calitate (extra, cal. I şi cal. II) fără a se specifica dimensiunea maximă admisă.

Declarația dată nu are la bază rezultatul unei analize realizate într-un laborator care să permită tragerea unor concluzii pertinente ci se bazează pe «experiența agricolă acumulată de-a lungul timpului».

 

Sursa:  Biroul de presă al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.