În legătură cu afirmaţiile recente ale lui Teodor Atanasiu referitoare la licitaţia pentru achiziţia de alimente pentru persoanele dezavantajate, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, face următoarele precizări

eot.6.c.tAjutoarele alimentare pentru persoanele dezavantajare nu vor fi distribuite în timpul campaniei electorale, ci după finalizarea acesteia. Am decis că nu vom distribui ajutoarele alimentare înainte de finalizarea campaniei electorale pentru a nu exista nici cel mai mic semn de întrebare asupra modului în care utilizăm fondurile alocate de UE.

Vă prezint detaliile referitoare la licitaţia pentru achiziţia de alimente, detalii pe alocuri tehnice pentru mulţi dintre cei care nu sunt specialişti în domeniul achiziţiilor publice. Licitaţia pe care o derulează în prezent Ministerul Fondurilor Europene respectă în totalitate prevederile legislaţiei naţionale şi europene în materie. În plus, cred că ştiţi că în România, contestarea licitaţiilor publice este “sport naţional”. Astfel, este foarte probabil ca şi în cazul acestei licitaţii să apără întârzieri.

Apoi, procedura de licitaţie organizată pentru achiziţia alimentelor destinate persoanele dezavantajate respectă în totalitate prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, legislaţie care transpune prevederile Directivelor europene în materie. Procedura aplicată este licitaţia restrânsă accelerată, reglementată de OUG 34/2006 – articolul 83, alineat 3, respectiv de Directiva CE nr. 18/2004, la articolul 38, paragraful 8.

Vă prezint şi prevederile celor două acte normative:

Prevederile OUG 34/2006:

„Art. 83
(1)Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.
(2) În cazul în care, din motive de urgenţă, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puţin de 15 zile.
(3) În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.”

În cazul licitaţiei lansate de Ministerul Fondurilor Europene se aplică prevederile alin. 3), deoarece anunțul de participare a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în deplină conformitate cu prevederile legale incidente, perioada de timp între publicarea anunţului şi data-limită de depunere a candidaturilor este de 10 zile (15 – 5 = 10). Subliniez că în data de 02 octombrie a.c. a fost termenul limită pentru depunerea candidaturilor, urmând ca agenţii economici să aibă la dispoziţie încă 10 zile pentru depunerea ofertelor tehnice şi financiare.

Subliniem că dreptul de reducere a termenelor în cazul licitației restrânse este prevăzut și în Directiva CE nr. 18/2004, la art. 38, paragraful (8):

“În cazul procedurilor restrânse și de negociere cu publicarea unui anunț de participare prevăzute la articolul 30, în cazul în care nu se pot respecta termenele minime stabilite de prezentul articol, datorită naturii urgente a situației, autoritățile contractante pot stabili:
(a) un termen de primire a cererilor de participare care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data trimiterii anunțului sau care nu poate fi mai mic de 10 zile, în cazul în care anunțul este trimis pe cale electronică în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere menționate de anexa VIII punctul 3;
(b) și, în cazul procedurilor restrânse, un termen de primire a ofertelor care nu poate fi mai mic de 10 zile de la data trimiterii invitației ofertantului.”

În vederea asigurării unei transparențe suplimentare, procedura se derulează integral prin mijloace electronice în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice).

În lumina celor de mai sus, este limpede că toate acuzaţiile sunt pure speculaţii politice, care vin dintr-o interpretare eronată a legislaţiei în materie.

Eugen Teodorovici,
Ministrul Fondurilor Europene

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.