Instituţiile româneşti vor putea participa la implementarea contractelor de asistenţă tehnică în ţări care nu sunt membre UE

EU - PROIECTEInstituţiile româneşti vor putea participa la implementarea de contracte de asistenţă tehnică în ţări care candidează pentru a obţine statutul de membre ale Uniunii Europene şi în state terţe în relaţia cu UE. Până în prezent România, în calitate de ţară membră UE, prin instituţiile sale, putea participa doar la proiectele de înfrăţire instituţională.

În vederea creşterii gradului de implicare a instituţiilor române în acordarea de asistenţă a fost aprobată optata în şedinţa de Guvern de astăzi, 23 iulie a.c. a Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator.


Modificările aduse de actul normativ aprobat în şedinţa de Guvern de astăzi sunt următoarele:

• Extinderea cadrului legal şi asupra contractelor de asistenţă tehnică, creându-se posibilitatea participării instituţiilor româneşti (instituţii ale administraţiei publice din România, singure sau în parteneriat cu instituţii private naţionale şi internaţionale) la acestea;
• Extinderea atribuţiilor Autorităţii Administrative de Înfrăţire Instituţională, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, şi asupra gestionării de Asistenţă Tehnică;
• Clarificarea categoriilor de cheltuieli eligibile finanțate exclusiv din veniturile proprii – procent din costurile totale ale proiectului derulat de instituţia donatoare de asistenţă.

Instituţiile din România au participat la proiecte de înfrăţire instituţională în state precum: Republica Moldova, Ucraina, Republica Croaţia, Republica Albania, Republica Serbia, Republica Azerbaidjan.

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Print Friendly, PDF & Email