ADMINISTRAȚIE, ACTUALITATE — 17/02/2015 at 12:12 pm

Eveniment de informare privind viitoarele investiții prin POR 2014-2020

Publicaţie1“ADR Centru, în colaborare cu MDRAP şi MFE, organizează joi, 19 februarie 2015, la Hotel Parc din Alba Iulia, reuniunea de lucru privind instrumentul Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (CLLD). Acest eveniment reprezintă şi primul seminar regional, la nivelul Regiunii Centru, pentru informarea potenţialilor solicitanţi de fonduri nerambursabile prin proiecte din domeniul social, finantabile prin POR 2014-2020.
Perioada de programare 2014-2020 pune la dispoziţia statelor membre ale UE noi instrumente pentru a facilita abordarea teritorială integrată, precum Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (CLLD), Investiţii Teritoriale Integrate şi Dezvoltarea Urbană Sustenabilă. În ceea ce priveşte instrumentul CLLD, România a prevăzut în Acordul de Parteneriat semnat cu CE, ca acesta să fie utilizat cu scopul promovării incluziunii sociale şi combaterii sărăciei în comunităţile marginalizate. În acest sens, POR 2014 – 2020 (prin Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban) şi POCU 2014 – 2020 (prin Axa Prioritară 5 – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii) vor pune la dispoziţie alocările financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori.
•    Confirmările de participare la acest seminar de informare pentru potenţialii solicitanţi din Regiunea Centru – organizat de ADR Centru în dată de 19.02.2015, de la ora 11.00, în Sala de Conferinţe a Hotelului Parc, din Alba Iulia, Str. Primăverii, nr. 2-4 – sunt primite telefonic la Agenţie, sau pot fi trimise prin fax – 0258818613 şi email –  programe@adrcentru.ro sau office@adrcentru.ro” » (sursa : www.fonduri-structurale.ro)

Print Friendly, PDF & Email