ADMINISTRAȚIE, POLITICĂ, ACTUALITATE, OPINII, CULTURĂ — 25/09/2020 at 8:00 am

Minorităţile în ecuaţia reciprocităţii

În nu puţine situaţii România a fost felicitată pentru maniera în care oferă minorităţilor posibilitatea manifestarii lor pe multiple planuri, de la cele de natură culturală, până la cele de natură politică. Într-adevăr, dacă este să privim cum sunt reprezentate minorităţile în Parlamentul României, am trage, pe drept, concluzia că statul român a fost extrem de generos. Iată situaţia reprezentării acestora în forurile legiuitoare ale ţării:

Minoritățile din Parlamentul României

  • Camera Deputaților:

 Uniunea Armenilor din România (UAR)

Forumul Democrat al Germanilor din Roâania (FDGR )

Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România  (UDSCR)

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR)

Uniunea Culturală a Rutenilor din România (UCRR)

Uniunea Croaților din România (UCR)

Uniunea Sârbilor din România (USR)

Uniunea Democrată Turcî din România (UDTR)

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR)

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski” (UPR)

Asociația Liga Albanezilor din România (ALAR)

Uniunea Ucrainienilor din România (UUR)

Uniunea Bulgară din Banat-România (UBBR)

Partida Romilor „Pro Europa” (PRPE)

Asociația Macedonenilor din România (AMR)

Federația Comunităților Evreiești din România (FCER)

Uniunea Elenă din România (UER)

Asociația Italienilor din România  (RO. AS. IT),

 câte un reprezentant pentru fiecare

 

  • UDMR are 18 deputați

 

Total: 18 deputați ai minorităților  + 18 UDMR = 36 deputați ai minorităților în Camera Deputaților

 

  • Senat

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România are 8 senatori

Total parlamentari ai minorităților: 36 deputați + 8 senatori = 44 parlamentari ai minorităților.

 

Nu este un lucru rău ca minorităţile să fie reprezentate în foruri legiuitoare, agenţii guvernamentale, entităţi executive, etc., oferindu-se astfel un cadru instituţionalizat de manifestare a acestora.

 

Dar am şi eu o nedumerire: cum se face, oare, că acei domni, din varii ţări, care ne tot felicită pentru reprezentarea minorităţii lor în Parlamentul României nu s-au gândit că ar fi la fel de benefic pentru democraţie ca şi minoritatea românească să fie reprezentată în forurile de decizie ale ţărilor lor, dacă este cazul.

 

Cred că am fi îndreptăţiţi şi noi, românii, să avem câte un parlamentar în Germania, Italia, Polonia, Ucraina, Israel, Bulgaria, Turcia, etc., aşa, ca act reciproc de încurajare a manifestărilor democratice.

 

Poate că atunci când ne vom gândi la revizuirea Constituţiei, va trebui ridicată şi o astfel de problemă: acolo unde este cazul, o minoritate va fi reprezentată în Parlamentul României în măsura în care, în reciprocitate, ţara de provenienţă a ei acordă acelaşi statut minorităţii româneşti.

Mircea Măluţ

 

Print Friendly, PDF & Email