COMUNICATE DE PRESĂ, POLITICĂ, ACTUALITATE — 24/03/2021 at 1:43 pm

Concursuri la Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea a 120 posturi diplomatice și consulare și a 132 de posturi pentru funcții de execuție.

Concursurile de admitere se vor desfășura în baza Regulamentelor privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României, respectiv pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcții de execuție specifice MAE.

Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României poate fi dobândită că urmare a promovării concursului de admitere de persoana care îndeplinește cumulativ, conform Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiții:

  • are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției și legilor în vigoare;
  • se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare;
  • nu face parte din partide politice;
  • a urmat studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de ministerul de resort în domeniul educației;
  • cunoaște două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza de act medical de specialitate;
  • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni;
  • nu este incompatibilă cu dobândirea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României.

 

Sursa: Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro)

Print Friendly, PDF & Email