LEGISLAȚIE, ACTUALITATE, ECONOMIE — 25/03/2021 at 10:13 am

Angajatorii nu pot opri femeile să muncească până la vârsta de pensionare pentru bărbați

Curtea Constituțională prin Decizia nr.112 din 23 februarie 2021, legată de pensionarea funcționarilor publici, afirmă că femeile trebuie aibă posibilitatea să-și continue exercitarea raportului de serviciu în condiţii identice cu funcţionarul public bărbat, adică până la împlinirea vârstei de 65 de ani.
În esență motivarea Curții spune că textele legislative în vigoare instituie o discriminare între femei și bărbați cu privire la vârsta până la care femeile au dreptul să fie părți într-un raport de serviciu.
Mai jos dăm parte din motivațiile Curții Constituționale:
  • „(…) Curtea reţine că prevederile de lege criticate instituie o cauză de încetare de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public la data îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Această prevedere legală se aplică, deopotrivă, femeilor şi bărbaţilor, însă de la vârste diferite, de vreme ce vârsta de pensionare prevăzută de lege pentru femei este diferită de cea prevăzută pentru bărbaţi.
  • Prin urmare, încetarea raportului de serviciu al femeii la o vârstă mai redusă decât a bărbatului poate şi trebuie să rămână o opţiune a acesteia, în contextul social actual. Transformarea acestui beneficiu legal într-o consecinţă asupra încetării raportului de servciu ce decurge ope legis dobândeşte valenţe neconstituţionale, în măsura în care ignoră voinţa femeii de a fi supusă unui tratament egal cu cel aplicabil bărbaţilor.
  • Astfel, dispoziţiile art.98 alin.(1) lit.d) din Legea nr.188/1999, în redactarea anterioară modificării prin art.I pct.24 din Legea nr.156/2018, sunt constituţionale numai în măsura în care, la împlinirea vârstei legale de pensionare, dau dreptul femeii să opteze fie pentru deschiderea dreptului la pensie şi încetarea raportului de serviciu în curs, fie pentru continuarea acestui raport până la împlinirea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbaţi la acea dată. În prima ipoteză, când optează pentru deschiderea dreptului la pensie, raportul de serviciu în curs încetează de drept. Din contră, în măsura în care funcţionarul public femeie optează pentru continuarea raportului de serviciu până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege pentru bărbaţi, exerciţiul dreptului la muncă nu este condiţionat de voinţa angajatorului, dar dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan”
Print Friendly, PDF & Email