MEMORIA ZILEI, CARTEA ZILEI, CULTURĂ, CARTE — 14/04/2021 at 7:45 am

Tribuna – 137

La 14 aprilie 1884 apărea la Sibiu, avându-l drept fondator pe scriitorul Ioan Slavici, ziarul Tribuna, ce a avut un important rol în viața politică și culturală a Transilvaniei.
Ziarul a militat pentru unitatea politică a românilor prin cultură, a combătut exagerările latiniste și a promovat realismul popular, publicând numeroase texte folclorice și literatură inspirată din viața maselor țărănești, timp îndelungat fiind cel mai citit ziar din Ardeal.

Cotidianul își încetează apariția la Sibiu la 29 aprilie 1903, iar în ianuarie 1904 ziarul Tribuna Poporului din Arad începe să apară sub denumirea Tribuna, continuând să apară sub această denumire până la sfârșitul lui februarie 1912. Iar în ultimul număr al ziarului apărut la Arad, se anunță încetarea apariției ziarului și fuziunea acestuia cu ziarul Românul.
 
În redacția ziarului a lucrat în tinerețe și George Coșbuc, iar printre colaboratori s-au numărat Gheorghe Bogdan-Duică, Ion Pop-Reteganul, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Ion Popovici-Bănățeanu etc. Din colectivul redacției au făcut parte și Ioan Bechnitz, Aurel Brote, Eugen Brote, Ioan Dușoiu, Diamandi Manole, Simeon Mărginean, Ioan Neagoe, George B. Popp, Ioan de Preda, Ionel Cheregi (pseudonim, Doina Sălăjan).
 
În 18 februarie 1968, ziariști consacrați ai vremii și tineri condeieri au înființat Tribuna Sibiului, care a atins în 1968-1989 cele mai ridicate cote de tiraj. În paginile Tribunei s-au născut ideea lansării Clubului de Jazz la Sibiu, cea a organizării unui Salon internațional de artă fotografică.
 
Revista Tribuna este o publicație culturală bilunară, editată sub egida Consiliului Județean Cluj. Actuala serie apare din 2002.
 
„Tribuna se revendică de la ziarul înființat în 1884 la Sibiu de Ioan Slavici, care a cunoscut mai multe serii de apariție până în prezent, la București, Arad, Cluj ori Brașov. Cea mai cunoscută serie este cea inaugurată în martie 1957, în care au debutat personalități marcante ale literaturii române, între care Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Ana Blandiana sau Augustin Buzura, Tribuna definindu-se drept una din cele mai influente reviste literare românești.
Odată cu apariția noii serii, Tribuna se impune ca o revistă general-culturală, acoperind atât domeniul literar, prin publicarea de proză și poezie originală, cronici literare și eseuri, cât și alte zone culturale, de la muzică, teatru, film la filosofie, istoria ideilor etc. Revista are 36 de pagini și apare în data de 1 și 16 a fiecărei luni.” 
(www.revistatribuna.ro)
Print Friendly, PDF & Email