Se simplifică Dosarul cererilor către instituțiile publice

Plenul Camerei Deputaţilor, for decizional, a adoptat, cu 291 de voturi „pentru” contra unuia „împotrivă”, un proiect de lege care vine în sprijinul cetățeanului în raporturile acestuia cu instituțiile publice.

 

Mai precis, proiectul completează OUG 41/2016, stipulând că:

 

„Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public”.

Print Friendly, PDF & Email