ADMINISTRAȚIE, LEGISLAȚIE, POLITICĂ, ACTUALITATE, ECONOMIE — 09/11/2021 at 3:12 pm

Lege privind debirocratizarea

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul care promulgă legea pentru completarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice.

 

Astfel, legea va interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Instituţiile publice, la nevoie, vor solicita entităţilor care au emis documentele respective, în format electronic, copii sau extrase de pe acestea, în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public.

Print Friendly, PDF & Email