Fila de istorie – Bătălia de la Salamina

În anul 480 î.e.n., puternicul rege al Persiei, Xerses, cere grecilor să i se supună. Generalul atenian Temistocle îi răspunde pe măsură, ucigându-i solul pentru că îndrăznise să exprime o astfel de solicitare în limba greacă.

Ofensat, Xerses, își adună o numeroasă armată, pe care încearcă, într-o primă fază, să o treacă din Asia Mică în Grecia, pe două poduri de vase. Zădărnicită de furia mării, isprava va conduce la un gest care va rămâne ca unul suprem al aroganței – Xerses poruncește biciuirea mării cu 300 de lovituri de bici pentru nesupunerea acesteia voinței lui.

Armata lui va trece până la urmă mare, îi va înfrânge pe eroii spartani la Termopile, deschizând calea spre Atena, pe care atenienii o abandonaseră.

Printr-un șiretlic, Temistocle atrage – la 23 septembrie – marea flotă a lui Xerses în strâmtoarea îngustă dintre portul Pireu și Salamina și profită apoi de o briză puternică dinspre larg ce, ridicând valuri mari, s-a dovedit foarte primejdioasă pentru corăbiile greoaie ale perșilor, dar mai puțin a afectat corăbiile grecești care aveau coca plată.

După șapte ore, la căderea serii, 300 de corăbii persane zăceau scufundate pe fundul mării, față de numai 40 ale grecilor.

Astfel se încheia prima mare bătălie navală din istorie, cunoscută drept Bătălia de la Salamina, care nu numai că a salvat Grecia, ci a salvat un sistem politic – democrația -, ce le-a permis grecilor să-și continue marea lor aventură spirituală – în special cugetarea filosofică, cea care va marca definitiv întreaga civilizație occidentală, sau, după expresia venerabilului istoric Will Durant „a făcut Europa posibilă”.

Print Friendly, PDF & Email